AYY:n edut yhdistyksille

Ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville yhdistyksille monipuolisesti palveluja ja tukea. Palvelujen piiriin päästäkseen yhdistyksen on kuuluttava AYY:n yhdistysrekisteriin. Tarjottavat palvelut ja edut eroavat hieman sen mukaan, kuuluuko yhdistys rekisterin ensimmäiseen vai toiseen luetteloon. Alla on lueteltu tämän oppaan lisäksi tarjottavat palvelut. Mikäli jotain ei löydy oppaasta tai sitä ei ole listattu palveluksi, kannattaa aina olla yhteydessä järjestösektoriin.

Kaikissa yhdistyksiin ja yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä AYY:n järjestösektoriin.

Järjestösektorin tehtävänä on auttaa ja tukea ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten ja yhdistysten toimintaa. Järjestösektorilla on yksi työntekijä, jonka ajasta noin puolet on käytettävissä järjestöasioihin, sekä useimpina vuosina yksi hallituksen jäsen, jolla saattaa olla muitakin vastuualueita. Järjestösektorin muun muassa valmistelee toiminta-avustukset ja vastaa yhdistyskoulutuksista, -viestinnästä sekä yhdistystoiminnan kehittämisestä. Hallituslainen esittelee useimmiten järjestösektorin asiat hallitukselle ja edustajistolle sekä edistää vuosittaisten hallitukselle asetettujen projekteja. Työntekijä vastaa muun muassa yhdistysten neuvonnasta ja koulutuksien järjestämisestä sekä hoitaa sektorin arkeen liittyviä käytännön asioita.

 

Tilat

Kertavuokrattavien tilojen ja pakettiauton vuokraaminen
Ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville yhdistyksille useita erilaisia kertavuokrattavia tiloja sekä vuokrattavan pakettiauton. Lue lisää täältä.
Käyttäjäryhmä AYY:n tilavarausjärjestelmään
Tilojen vuokraukseen tarvitaan yhdistykselle oma tunnus tilavarausjärjestelmään tila.ayy.fi. Kyseisen tunnuksen haltija voi jakaa tunnusten käyttöoikeudet uusille käyttäjille tilavarausjärjestelmässä hallinta-valikon kautta. Mikäli kenelläkään nykyisellä toimijalla ei ole kyseisiä tunnuksia tiedossa, voi asiasta laittaa sähköpostia osoitteeseen tilat(at)ayy.fi, jolloin oikeudet lisätään oikeille kyseisen vuoden toimijoille.
Kertavuokrattavien tilojen ennakkovaraaminen ensimmäisen luettelon yhdistyksille
Ylioppilaskunnan yhdistysrekisterin ensimmäisen luettelon yhdistykset voivat varata tiloja ennakkoon loppukeväästä ja loppusyksystä järjestettävillä ennakkovarauskierroksilla, joita on perinteisesti kutsuttu myös tilakähmyiksi.

Ennakkovarauskierroksista tiedotetaan aina erikseen yhdistystiedotteessa.

Mahdollisuus vuokrata kerho- tai varastotilaa
AYY:llä on asuintalojensa yhteydessä jonkin verran erilaisia kerho- ja varastotiloja, joita se vuokraa yhdistysten jatkuvaan käyttöön. Lue lisää täältä.

Avustukset

Mahdollisuus hakea avustusta projektien toteuttamiseen TTER:ltä
TTER jakaa avustuksia koko AYY:n jäsenistölle sekä sen läheisyydessä toimiville yhdistyksille ja yhteisöille. Rahaston tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin, taiteellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen. Tutustu hakuehtoihin tarkasti ja hae projektiavustusta rahaston kotisivuilta.
Mahdollisuus hakea toiminta-avustusta ensimmäisen luettelon yhdistyksille

Toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksen jatkuvan toiminnan tukemiseen. Avustukset jaetaan kerran vuodessa, yleensä huhti-toukokuussa ja niitä haetaan maaliskuussa yhdistysilmoituksen yhteydessä. Toiminta-avustusta voivat hakea kaikki AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon kuuluvat yhdistykset. Avustukset jaetaan toiminta-avustusten pisteytysmallia käyttäen.

Toiminta-avustuksien hakukierroksesta tiedotetaan aina erikseen yhdistystiedotteessa.

Mahdollisuus hakea starttirahaa uusille perustetuille ensimmäisen luettelon yhdistyksille
AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon liitettäville uusille yhdistyksille voidaan myöntää starttirahaa seuraavin ehdoin. Starttirahan määrä on 185 euroa ja se on tarkoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamisilmoituksen käsittelymaksun kattamiseen sekä yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Yhdistyksen perustamisesta saa olla korkeintaan vuosi sen jättäessä hakemuksensa liittämisestä AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon. Yhdistyksen on oltava rekisteröity tai rekisteröinnin on oltava käynnissä PRH:ssa. Avustusta voi joko AYY:n yhdistysrekisteriin hakemisen yhteydessä tai myöhemmin ehtojen edelleen täyttyessä olemassa yhteydessä järjestösektoriin.

Starttirahaa haetaan samalla lomakkeella kuin yhdistys hakeutuu ylioppilaskunnan piiriin. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa jälkikäteen järjestösektorille.

Koulutukset ja neuvonta sekä IT- ja muut palvelut

Koulutukset
AYY:n järjestösektori järjestää vuosittain marras-joulukuussa yhdistyskoulutuksen piirissään toimiville yhdistyksille. Yhdistyskoulutuksen tarkoituksena on auttaa yhdistyksen uusia toimijoita alkuun ja käydä läpi yhdistyksen perustoimintaan kuuluvat asiat. Perusjuttujen lisäksi käsitellään syvemmin esimerkiksi yhdistyksen taloudenpitoa.

Yhdistyskoulutuksen lisäksi ylioppilaskunta järjestää silloin tällöin muitakin koulutuksia ajankohtaisista aiheista ja organisoi yhdistysten puheenjohtajien tapaamisia. Näistä tiedotetaan yhdistystiedotteessa.

Neuvonta yhdistysasioissa
AYY:n viestintä- ja järjestöasiantuntija neuvoo yhdistyksiä kaikissa yhdistystoimintaan liittyvissä seikoissa. Yleisimpiä neuvontatapauksia ovat sääntömuutokset ja erilaiset hallintokäytäntöön liittyvät kysymykset. Muista tarkastaa UKK ennen ja oppaan haku ennen kuin otat yhteyttä asiantuntijaan. Neuvonta-asioissa voit olla yhteydessä järjestösektoriin.
Yhdistystiedote
Yhdistystiedote ilmestyy perjantaisin lukukausien aikana. Yhdistystiedote on suunnattu AYY:n piirissä toimiville yhdistyksille ja niiden aktiivisille toimijoille. Tiedotteessa ilmoitetaan kaikista tärkeistä yhdistyksiä koskettavista asioista ylioppilaskunnan piirissä. Kaikkien yhdistysten ilmoittamat yhteysosoitteet lisätään aina vuosittain huhtikuussa yhdistysilmoituksen jättämisen sulkeuduttua postituslistalle.

Tiedotteen voi tilata milloin tahansa omaan sähköpostiinsa tai sitä voi seurata AYY:n verkkosivuilta.  Tarkemmat ohjeet tiedotteen sisällöstä ja viimeisimmät tiedotteet löydät täältä.

IT-palvelut
Ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville yhdistyksille monipuolisia IT-palveluja sähköpostilistoista nettisivualustoihin. Lue lisää IT-palveluiden kotisivulta (vain englanniksi).
Postilokero
Ylioppilaskunnan piirissä toimivilla yhdistyksillä on mahdollisuus saada postilokero AYY:n keskustoimistolta. Postilokerikko sijaitsee keskustoimiston toisen kerroksen aulatilassa. Postilokerikko helpottaa myös postitusta yhdistysten välillä esimerkiksi kutsukorttien osalta.
Arkistopalvelut
Ylioppilaskunnan arkisto tarjoaa yhdistyksille säilytystilaa, tarvikkeita ja neuvontaa arkistoinnissa. Arkistoinnin tarkoituksena on luoda tulevaisuuden toimijoille elävä kuva yhdistyksen toiminnasta. Arkistoida kannattaa kaikki yhdistykseen toimintaan liittyvä itse tuotettu aineisto sekä muuta jälkipolville mielenkiintoista materiaalia asianmukaisesti merkittynä. Vinkkejä arkistoinnin rajaukseen esimerkiksi Yhdistystoimijoiden sivuilta. Kysy rohkeasti vinkkejä ja ota yhteyttä arkisto(a)ayy.fi.

Erityisasemayhdistysten edut

Hallituskummi
Erityisasemayhdistys saa ylioppilaskunnan hallituksesta nimetyn hallituskummin, joka toimii linkkinä yhdistyksen ja ylioppilaskunnan hallituksen välillä.
Kokoavat toimikunnat ja neuvosto
Erityisasemayhdistys voi halutessaan lähettää edustajia ylioppilaskunnan tarjoamiin toimikuntiin ja muihin yhteistyöelimiin, kuten erityisasemayhdistysten puheenjohtajista koostuvaan neuvostoon.
Jäsenmaksun periminen lukuvuosi-imoittautumisen yhteydessä
Erityisasemayhdistys voi halutessaan periä yhdistyksen jäsenmaksua sähköisen lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä.
Etuoikeus tilojen ennakkovarauksiin
Erityisasemayhdistykset saavat osallistua ensimmäisinä pakettiauton ja kertavuokrattavien tilojen ennakkovarauksiin kaksi kertaa vuodessa.